Narodziny Jezusa – wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.