Wprowadzenie w tematykę tańców integracyjnych

 

Proste pytanie, a jednak można na nie odpowiedzieć na wiele różnych sposobów. I tak na przykład jedna z definicji brzmi: taniec to układ ruchów wykonywanych przy akompaniamencie muzyki. Wielu osobom taniec kojarzy się z formą aktywnego odpoczynku, dla innych zaś po prostu stanowi muzyczną zabawę.

Taniec znany jest we wszystkich społecznościach i kulturach; może być solowy, w parach lub zbiorowy. Ludzie z różnych zakątków świata wyrażają w tańcu samych siebie, opowiadają wydarzenia historyczne, legendy. Dla niektórych jest on wyrazem ludzkiej uczuciowości, rozumu i cielesności. Czasem oznacza przygotowanie do walki lub wyraża niemy protest. Taniec ma często na celu podkreślenie ważnych zmian w życiu albo uczczenie istotnych wydarzeń w historii narodowej.

Gdy odczuwamy wielką radość, często mamy ochotę skakać i tańczyć. Żywiołowy taniec Dawida (2 Sm 6,5), Judyty (Jdt 15,16), prorokini Miriam (Wj 15,12), rodziny marnotrawnego syna (Łk 15,25), a nawet Gene’a Kelle’go w filmie Deszczowa piosenka (1952) stanowi symbol radości tańca.

W starożytnej Grecji taniec uważano za dar nieśmiertelnych. Greckie słowo chora, oznaczające źródło radości, przypomina słowo choros, czyli taniec. Porządek i rytm, główne cechy tańca, były też zaletami bogów. Platon napisał, że taniec dał ciału właściwe proporcje.

Tańca uczymy się, słuchając wskazówek, instrukcji lub naśladując innych tancerzy. Można też poszczególnym gestom nadać symboliczne znaczenie, tym samym zbudować fabułę do tańca, co znacznie ułatwi zapamiętanie kroków tańca i treści, jakie chcemy przekazać przy jego pomocy.

Taniec pełni często ważne funkcje społeczne. Może jednoczyć ludzi, myśli, uczucia, umacniając wspólne wierzenia i obrzędy, wywołując głębokie emocje.

Bardzo powszechnym układem tanecznym, symbolizującym wspólnotę i harmonię, jest krąg. Tancerze mogą się poruszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara albo w przeciwnym kierunku. Figury taneczne wykonywane w środku okręgu mają specjalne znaczenie. Wszyscy tancerze widzą się wzajemnie. Jeśli trzymają się za ręce, wykonują zgodne ruchy, dlatego też ten właśnie układ jest najczęściej stosowany przy tańcach integracyjnych.