Kilka tygodniu temu ukazał się jeden z dwóch najważniejszych tytułów w 2019 roku dla osób związanych z rodzimą katechezą. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” to kolejny krok w ewolucji nauczania religii w naszym kraju. Oprócz niezmiennych ogólnych wytycznych w tekście dokumentu znajdziemy sporo zmian.

Polska katecheza nieustannie szuka nowych dróg dotarcia z przesłaniem ewangelicznym do dzieci i młodzieży. Na przełomie niespełna 20 lat jest to już trzecia podstawa programowa katechezy, co świadczy z jednej strony o wsłuchiwaniu się polskiego Kościoła w potrzeby środowisk wychowawczych i obserwowanie zmian kulturowych, z drugiej o dotrzymywaniu kroku zmianom w systemie edukacji.

Najnowsza podstawa programowa zatwierdzona została 8 czerwca 2018 r. podczas 379. zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jej geneza jest ściśle związana z reformą w edukacji. Najbardziej widoczna zmiana to nowy podział na dwa etapy edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej, a tym samym brak obecności treści dla gimnazjum.

Pierwszy etap (kl. 1- 4 SP) to niezmiennie przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu pokuty i pełnego uczestnictwa w Eucharystii oraz formacja, która ma na celu częstą praktykę świadomego przyjmowania Komunii świętej. Drugi etap (kl. 5-8 SP) to wprowadzenie uczniów w historię zbawienia oraz przygotowanie ich do przyjęcia sakramentu bierzmowania poprzez ukazanie jego bogactwa. Trzeci etap edukacji dotyczy szkół ponadpodstawowych z głównymi założeniami wychowania młodzieży do dojrzałej wiary, tożsamości chrześcijańskiej i odnalezienia swojego miejsca w Kościele i świecie. Podstawa programowa zawiera także treści poświęcone nauczaniu religii w przedszkolu oraz szkole specjalnej

Adresatami dokumentu są twórcy nowych programów nauczania religii oraz katecheci. Nauczyciele religii znajdą tutaj ściśle określone wymagania wobec uczniów, wskazówki dotyczące  ich formacji oraz syntezę korelacji treści religijnych z innymi przedmiotami szkolnymi. Wymagania szczegółowe określają wiedzę i umiejętności ucznia (w dokumencie z 2010 r. jest podział na wiadomości i na to, co uczeń wie, potrafi i umie). Nowością jest wyodrębnienie osobno w tabeli postaw ucznia, które jak zaznacza dokument, nie podlegają ocenie.

Cele katechetyczne są nieco bardziej rozbudowane, a ich sformułowania można określić jako bardziej ewangelizacyjne oraz akcentujące przede wszystkim rolę katechezy i nauczyciela w procesie nauczania i formacji od wymagań wobec ucznia. Dla przykładu w kl. 1-4 SP czytamy: „Ukazanie miłości Boga w darach życia, chrztu i wiary…” , „Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego…”, „Prowadzenie do spotkania z Bogiem w modlitwie…”, „Wychowanie do życia wspólnotowego w rodzinie, szkole i parafii…” (s. 31-32) . Korzystną zmianą są też bardziej szczegółowo przedstawione treści, a zauważalną, ich przesunięcie z wiadomych względów pomiędzy poszczególnymi etapami edukacji. W kl. 5-8 SP podstawa proponuje np. zapoznanie uczniów z judaizmem, świadectwami dotyczącymi historyczności Jezusa z Nazaretu oraz osoby i działania Ducha Świętego (zob. s. 63-65).

Ostatnią ważną zmianą jest nowy wydawca dokumentu – Edycję Świętego Pawła z Częstochowy. Poprzednie dokumenty tradycyjnie publikowane były przez Wydawnictwo WAM z Krakowa – najstarszego wydawcę podręczników do religii w Polsce. Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest również w formie e-booka,a wydawca zapowiada na swojej stronie wkrótce publikację nowego „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

NOWA Podstawa programowa katechezy oraz inne publikacje katechetyczne Edycji świętego Pawła dostępne na edycja.pl

Informacje techniczne:
Stron: 168
Format: 16,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-83-8131-045-1
Oprawa: broszurowa