Dr Rayzacher-Majewska: katecheci lepiej przygotowani do pracy niż przed 25 laty