Katecheci stanowią wykwalifikowaną grupę, zarówno pod względem merytorycznym jak i duchowym, a ich kompetencje cenią sobie zarówno pracownicy szkół jak i sami rodzice – podkreśliła dr Aneta Rayzacher-Majewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas konferencji prasowej podsumowującej 25 lat doświadczeń nauczania religii w szkole.

Zobacz [tutaj]