W klasie czwartej przypominamy Przykazanie Boże. Po 10 minutowej rozmowie – jako podsumowanie proponuję quiz kahoot. Przygotowałam dwa quizy osobno do przykazań 1-3 i 4-10.

 

PRZYKAZANIA I-III

PRZYKAZANIA IV-X

Przypominam, że aby skorzystać z quizów trzeba być samemu zalogowanym (mieć założone konto na kahoot).