Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – szkolenie w wersji E-LEARNING