Trudne tematy

TRUDNE TEMATY to długofalowy projekt, który właśnie rozpoczynamy w Stowarzyszeniu Pedagogów NATAN. Niniejszy blog to jeden z elementów tego projektu. Cel projektu jest praktyczny – przygotowanie różnego typu materiałów i pomocy, które pozwolą nam, katechetom, na skuteczną obronę wiary i rozumu wtedy, gdy na katechezie pojawią się trudne tematy.  Wtedy, kiedy trudne tematy podejmować będziemy z własnej inicjatywy i wtedy, kiedy pojawią się z inicjatywy uczniów. […]