Stosowanie metod aktywizujących od kilku lat stało się powszechne w edukacji. Jeśli jednak sięgniemy wstecz, to łatwo zauważyć, że królowała metoda podająca. NATAN jest jednym z prekursorów promowania metod aktywizujących w katechezie. Czy w swojej domowej bibliotece znaleźliście miejsce na „Vademecum Katechety. Metody aktywizujące.”? To podstawowa lektura każdego nauczyciela. Porządkuje wiedzę i praktycznie opisuje metody aktywizujące.

http://www.vademecum.natan.pl/

vademecumVademecum to dzieło 38 autorów: 4 duchownych, 6 sióstr zakonnych i 28 świeckich. Wszyscy są praktykami. Bardzo wielu, oprócz przygotowania teologicznego mają wykształcenie pedagogiczne. W tym gronie znajduje się 14 katechetów i trenerów NATANA oraz 4 trenerów Centrum im. P. Arrupe z Gdyni.

  • Vademecum to owoc 11 lat pracy, gdy byliśmy jeszcze, jako sekcja katechetyczna, częścią PSPiA KLANZA.Naszą fachowość potwierdza kilkanaście tysięcy egzemplarzy sprzedanych książek naszego autorstwa i zaproszenia na setki warsztatów dla katechetów prowadzonych w Polsce, Rosji, Białorusi, Ukrainie i Niemczech.
  • Jesteśmy praktykami, ale nie lekceważymy teorii. Na kilku etapach pracy odbyły się konsultacje z katechetykami – pracownikami naukowymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ich uwagi sprawiły, ze Vademecum jest jeszcze lepsze.
  • Mocną stroną Vademecum jest opracowanie redakcyjne. Książka zawiera obszerną bibliografię do poszczególnych części publikacji, spis metod (alfabetyczny i w podziale na kategorie), tematyczny indeks pomysłów na scenariusze z odniesieniem do wykorzystanych w nich metod.
  • Książka posiada imprimatur kurii lubelskiej.

 

Książka dostępna na stronie księgarni internetowej Tolle

Do pobrania METODA AKTYWIZUJĄCA ANTYTEMAT

Na stronach KATEDRY KATECHETYKI I TEOLOGII PASTORALNEJ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO znalazłam opisane wybrane metody:

http://www.katechetyka.diecezja.opole.pl/met-2004/met-2004.htm