Katecheza to nie tylko poznawanie nauczania Kościoła katolickiego, żywotów świętych czy modlitw katechizmowych. Na zajęciach z religii uczniowie poznają postacie biblijne oraz świętych, którzy w szczególny sposób doświadczyli działania Bożego w swoim życiu.

Album „Fatima 1917-2017. 100 lat historii objawień” to niezwykła historia ze stu lat. Album ten, przywołując epizody wybrane ze stu lat, które upłynęły od objawień, pokazuje oddziaływanie orędzia fatimskiego na ludzi całej ziemi. 

Historia Fatimy rozpoczęła się 13 maja 1917 roku. Od tego momentu – aż po dzień dzisiejszy – przesłanie Maryi, przekazane nam za pośrednictwem Hiacynty, Franciszka i Łucji, rozbrzmiewa we wszystkich zakątkach świata. Jednak proroctwa z Fatimy jeszcze się nie wypełniły. Proces rozprzestrzeniania się orędzia Maryi w Kościele i w świecie nadal trwa.

„Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. […]Oby te siedem lat, które dzielą nas od stulecia Objawień, przyśpieszyło zapowiadany triumf Niepokalanego Serca Maryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej” – zwracał uwagę Benedykt XVI w swojej homilii podczas Mszy św. w Fatimie w maju 2010 roku.

Treści, pocztówki, dawne zdjęcia, wycinki z gazet i wspomnienia prezentowane we wzruszający sposób przybliżają niezwykłe wydarzenia, które stały się udziałem trojga pastuszków z Fatimy. Przypominają wszystko, co złożyło się na historię objawień i co wciąż ją tworzy. Historię, która zmieniła losy całego świata.

Matka Boża tak jak i Jezus, będzie zawsze przewodniczką i pomocą dla ludzi w ich ziemskim życiu. Ta pomoc jest w szczególny sposób odczuwalna w ziemskich objawieniach Maryi.

Z albumem „Fatima 1917-2017. 100 lat historii objawień” nie jeden czytelnik otrzyma pomoc w jaki sposób dostrzegać Boże działanie w swoim życiu i w otoczeniu.

Tło historyczne objawień fatimskich prezentowane jest również przy pomocy ilustracji lub fotografii. Ich oglądanie i poznawanie objawień fatimskich wraz z ich znaczeniem dla współczesnego świata to zagłębianie się w historyczny i pielgrzymkowy klimat Fatimy.

„Każde zdjęcie staraliśmy się osadzić w kontekście historycznym, opatrując je zwięzłym opisem. Zdjęcia oraz ilustracje są punktem wyjścia dla słów.Za ich pomocą przywołujemy wydarzenia, rozpoczynając naszą podróż od pierwszego objawienia z 13 maja 1917 roku, kończąc na teraźniejszości i wskazując na przyszłość „– wyjaśnia Jose de Carvalho.

Dużym walorem albumu są opisane związki wszystkich papieży z Fatimą, w szczególności podkreślono rolę objawień w pontyfikacie Jana Pawła II i Benedykta XVI.

„Fatima 1917-2017. 100 lat historii objawień” przybliży plany Boże, które ukierunkowały Kościół posługując się biednymi, prostymi dziećmi.

Treści zamieszczone w albumie nauczą i zachęcą nie jednego czytelnika do właściwych postaw i zachowań w życiu codziennym, pomogą stawać się świadkiem prawdziwej historii z Fatimy, pogłębić swoją relację z Bogiem oraz dostarczą cenną wiedzę z geografii, historii i teologii.

zobacz

zajrzyj do książki

Informacje techniczne

Tytuł: Fatima 1917-2017. 100 lat historii objawień

Autor: José de Carvalho

Format: 210×265 mm

Ilość stron: 192

Oprawa: twarda, liczne barwne zdjęcia

Data wydania: 2017

ISBN: 978-83-7971-660-9