Jest to propozycja dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, duszpasterzy, liderów młodzieżowych, pracowników socjalnych, naukowców, rodziców, itd- dla wszystkich, którym zależy na dobru młodzieży i mających na nią wpływ.

Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w wiedzę, motywację i gotowe materiały, jak pomagać młodzieży w podejmowaniu mądrych życiowych decyzji i unikać ryzykownych zachowań.

INFORMACJE

„Młodzież na Rozdrożu” jest wychowawczo-profilaktycznym programem, który skupia się na kształtowaniu dobrego charakteru, budując w młodych ludziach takie cechy jak odpowiedzialność, okazywanie szacunku, bycie godnym zaufania, troskliwość, sprawiedliwość i uczciwość. 

Wobec dyskusji o kształt wychowania seksualnego, program jest cenną propozycją dla tych, którzy hołdują chrześcijańskim wartościom i chcą zachęcać młodzież do abstynencji seksualnej aż do małżeństwa. 

Program „Młodzież na Rozdrożu” jest przetłumaczony na 16 języków, a w Polsce znany od 2004 r. 

W programie konferencji m.in.:

  • Główne założenia programu “Młodzież na Rozdrożu”
  • Kształtowanie charakteru
  • Style pracy w grupie
  • Podejście do uczniów (wyrozumiałość, prawda, czas)
  • Interaktywny model nauczania
  • Style uczenia się
  • Choroby przenoszone drogą płciową
  • Jak rozmawiać o seksie
  • Zmiana zachowania jako skutek wewnętrznej przemiany
  • Spojrzenie na Jezusa jako wzór dobrego charakteru

Konferencja ma charakter interaktywny z wykorzystaniem różnych metod i praktycznym zastosowaniem. Będzie prowadzona przez zespół praktyków z dziedziny pedagogiki, psychologii, etyki, mających doświadczenie w pracy z młodzieżą.