Nawiązując do pytania pani egzaminatorki.

Odpowiedź, którą chciała usłyszeć brzmiała:

BIBLIA