O katechezie w szkole z bp. Markiem Mendykiem, przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP, rozmawia Małgorzata Szewczyk.

Kliknij: [tutaj]