Zapytałam dziś, bo miałam za zadanie uświadomić młodzieży wartość Eucharystii w ich życiu – kto w ostatnią niedzielę był na Mszy św. Na 32 osoby było 20! Niestety muszę przyznać, że to rekord, jaki padł w ciągu ostatnich lat mojej pracy. Zwykle w klasie 15, 12, a czasem i tylko 9 osób bywa mniej więcej regularnie na niedzielnej Mszy świętej.

Ja wiem, ja rozumiem, że czasem kościół daleko, że nie ma czym dojechać, że choroba, czy coś tam wypadło, ale zawsze mam wyrzuty sumienia, że może za mało o tym mówię, za mało motywuję, za mało wymagam…