Trwający protest lekarzy rezydentów jest okazją do szerszego spojrzenia na złożony problem modelu opieki zdrowotnej w naszym kraju niż proste wydawanie ocen. Na rynku wydawniczym kilka miesięcy temu  pojawiła się książka „Służba zdrowia? Jak pokonać chory system” autorstwa Małgorzaty Soleckiej.  To pionierska oraz rzetelna analiza rodzimej służby zdrowia oraz synteza działań polityków podczas ostatnich dwóch dekad, daleka od naukowego opracowania. W książce poruszone zostają m.in. takie kwestie jak ceny leków, kolejki do specjalistów, rodzenia po ludzku i inne.

Małgorzata Solecka – dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna od 1998 r. zajmuje się tematyką ochrony zdrowia w Polsce. Książka jej autorstwa, którą czyta się jak dobry kryminał (porównanie nieco groteskowe i może nawet nie na miejscu) prezentuje obiektywnie najboleśniejsze  tematy związane z rodzimym systemem opieki medycznej. Pierwszy rozdział: „Lekarze. Bogowie?”, czyli niemoc i wypalenie zawodowe lekarzy. Dyżury w szpitalach po ponad sto godzin tygodniowo. Według statystyk liczba lekarzy w Polsce wynosi 2,2 na tysiąc mieszkańców – to wskaźnik najgorszy w Europie; za nami są już kraje jak np. Chiny czy Indie (zob. s. 26).

Wstęp do książki, fragment rozdziału „Lekarze. Bogowie?”

Jeden z kolejnych rozdziałów książki dotyczy płatnych wizyt u specjalistów. Korzystanie z prywatnych (płatnych) usług medycznych według autorki dotyczą co drugiego Polaka. Przytacza ona np. badania CBOS z 2016 r. dotyczące średniego czasu oczekiwania na wizytę z NFZ:  3,5 miesiąca, przy czym 6% ankietowanych zaznaczyło, że ten czas wyniósł ponad rok. W tym rozdziale pojawia się też dyskusyjny pomysł współpłacenia przez pacjentów  za usługi medyczne w publicznej służbie zdrowia, rozwiązanie, które funkcjonuje  w bardzo wielu krajach. Inne tematy poruszane w książce to kolejki do lekarzy,  pomysły polityków dotyczące finansowania służby zdrowia  wdrażane przez ostatnie dwadzieścia lat, realia szybkiej terapii onkologicznej (ciekawy, a w zasadzie paradoksalny przypadek marnotrawienia potencjału Ośrodka Terapii Protonowej działającego przy Centrum Cyklotronowym w Krakowie-Bronowicach), stan polskiej kardiologii, położnictwa i ginekologii, terapii chorób rzadkich, ceny leków czy opieka medyczna nad seniorami.

Treści książki są obfite w konkretne treści (fakty, badania, statystyki), historie pacjentów, pracowników służby zdrowia oraz kolejnych ministrów zdrowia , które znamy z mediów. Solecka jednak dopełnia tych relacji prezentując pełny kontekst wydarzeń, co pozbawia je dotychczasowego, często krzywdzącego subiektywizmu w ocenie, jaką znamy z relacji sprzed lat czy miesięcy wstecz. Rozdziały napisane zostały w formie reportaży, dzięki czemu  treści mają swoistą dynamikę, która sprzyja lekturze książki, a nie jest bynajmniej ciężkim opracowanym naukowym. Oczywiście autorka nie podaje gotowych rozwiązań wyżej wspomnianych problemów, jednak prezentowany materiał pozwala obiektywnie spojrzeć na najważniejsze problemy w służbie zdrowia, ukazując  różne stanowiska  i co najważniejsze – pomaga  wypracowaniu własnego poglądu przez czytelników.

Praktycznym dodatkiem do książki są informacje poradnikowe dotyczące prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej (kto ma prawo, a kto w nie), opieki nocnej i świątecznej, badań, które może zlecać lekarz POZ. Dowiemy się również czym różni się przypadek nagły od pilnego i dlaczego ten drugi nie oznacza natychmiastowego przyjęcia  oraz jak długo ważne jest skierowanie do specjalisty. Autorka wyjaśnia również kwestie cen leków, pomocy medycznej w innych krajach UE oraz zasad obowiązywania kart EKUZ.

Niech lektura tej książki wyjdzie wszystkim zainteresowanym na zdrowie.

Książka dostępna w Księgarni Internetowej Wydawnictwa WAM

INFORMACJE TECHNICZNE
Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Liczba stron: 288
Wymiary: 142×202 mm
ISBN: 978-83-277-1249-3