Jak stosować się do Przykazań Bożych? Jak je zrozumieć? Odpowiedzi na te pytania pomoże znaleźć dzieciom książka „Dekalog. Ćwiczenia na etap edukacji wczesnoszkolnej”.

Autorzy książki  Aleksandra Bałoniak, ks. Krzysztof Młynarczyk wyjaśniają każde przykazanie w sposób łatwy i przystępny posługując się różnymi sytuacjami zaczerpniętymi z życia dzieci oraz ćwiczeniami ilustrującymi Dekalog. Młody człowiek ma również możliwość zapoznać się z tym, co Bóg chce mu dać poprzez konkretne przykazanie. Przez działanie na konkretnych zadaniach zachęcimy dzieci do głębszej refleksji nad własnym postępowaniem.

Autorzy w swojej książce przeznaczają też czas dla dziecka na refleksję jak we właściwy sposób przygotować swoje serce wypełniając konkretne przykazanie Boże.

Do każdego przykazania opracowano zadania w formie: krzyżówek, rebusów, labiryntów, dobierania w pary, odszukiwania zdań prawdziwych, rysowania, wpisywania, wykreślania.

Dzięki zamieszczonemu bogactwu i prostocie treści dzieci łatwiej zrozumieją i utrwalą przykazania Boże. Ćwiczenia mają pobudzić do myślenia, dyskusji, refleksji i samooceny. W zadaniach odwołujemy się do symboli, znaków i sytuacji z życia codziennego, aby uczeń mógł odnaleźć siebie jako dziecko Boże żyjące w zgodzie z Prawem Bożym.

Jest to doskonała pomoc dla rodziców, katechetów, duszpasterzy, przygotowujących dzieci do spotkania z Jezusem Eucharystycznym w dniu Pierwszej Komunii Świętej.

zobacz

Informacje techniczne

Tytuł: Dekalog.
Ćwiczenia na etap edukacji wczesnoszkolnej

Autor: Aleksandra Bałoniak, ks. Krzysztof Młynarczyk

Format: 205×285 mm

Ilość stron: 24

Oprawa: zeszytowa 

ISBN: 978-83-7797-885-6